دانشجویان درس تربیت بدنی(۱)و(۲)

دانشجویان درس تربیت بدنی(۱)و(۲)که شرایط خاص پزشکی دارند،جهت تایید بیماری،همراه با مدارک پزشکی حداکثر تا تاریخ ۷ اسفند به خانم دکتر ملاباشی مراجعه نمایند. ضمناً شروع کلاس تربیت بدنی خاص روز دوشنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۷_۱۵ می باشد.

30ام بهمن 1398
1398 - موسسه آموزش عالی سپهر
X